A1 Combo

Пакети за Вашиот бизнис

A1 Combo Neo е комплетно телекомуникациско решение за Вашата компанија. Изберете пакет што најмногу одговара на Вашите потреби и добијте целосно решение за Вашиот бизнис.

 • интернет за Вашата компанија со брзини до 100Mbps,
 • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи и
 • најголем избор на HD-телевизиски канали, со најбогата филмска содржина.

A1 Combo Neo 3 - пакети со телевизија, интернет и фиксна линија

A1 Combo NEO 3L
Интерактивна телевизија
 • A1 Видеотека бесплатно 24 месеци
 • до 150 канали (до 30 HD)
 • Вклучени ТВ-пакет:
  HBO Premium, Cinestar Premiere HD Max, Balkan 8+ или DigitAlb Family
 • 2 ТВ-приклучоци
Неограничен интернет
 • до 100/5 Mbps (download/upload)
Неограничени разговори
 • кон сите национални фиксни мрежи
1.699ден./мес.
A1 Combo NEO 3S
Интерактивна телевизија
 • A1 Видеотека бесплатно 3 месеци
 • до 90 канали (до 15 HD)
 • Вклучен ТВ-пакет:
  Sport
 • 1 ТВ-приклучок
Неограничен интернет
 • до 30/1 Mbps (download/upload)
Неограничени разговори
 • кон сите национални фиксни мрежи
899 ден./мес.

Со A1 Combo Neo имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на A1 Combo Neo пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.

Понудата за пакетите A1 Combo Neo со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата. За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на A1 Combo Lite Neo.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

 

A1 Combo Lite

Пакети за Вашиот бизнис

Со новите пакети A1 Combo Lite Neo добивате:

 • стабилен интернет за Вашата компанија,
 • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи и
 • дигитална телевизија што можете да ја носите со себе каде и да патувате во Македонија.

A1 Combo Lite Neo 3 - пакети со телевизија, интернет и фиксна линија

A1 Combo LiteNEO 3L
Телевизија
 • до 60 канали
 • Вклучени ТВ-пакети:
  Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни
 • 2 ТВ-приклучоци
Неограничен интернет
 • до 40/40 Mbps (download/upload)
Неограничени разговори
 • кон сите национални фиксни мрежи
1.699ден./мес.
A1 Combo LiteNEO 3S
Телевизија
 • до 50 канали
 • 1 ТВ-приклучок
Неограничен интернет
 • до 10/1 Mbps (download/upload)
Неограничени разговори
 • кон сите национални фиксни мрежи
899 ден./мес.

Со A1 Combo Neo Lite имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Понудата за пакетите A1 Combo Lite Neo е достапна за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Еднократниот надоместок за почетно приклучување на услугите изнесува 1.499 денари.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.