Овластени сервисери за телевизори

 

Samsung

Видео Дата
Ул. Февруарски Поход бр. 34 (Ново Лисиче)
Тел +389 2 3081 700


Philips

Eлектро Визија
Ул.1615 бр.4 Аеродром
info@elektrovizija.mk
Тел 02 3 135 115; 076266499


LG

Сервис Македонија
тел. 02/55-11-777
Е-маил: info@servismakedonija.mk
Адреса: ул.Јадранска магистрала бр.12


Panasonic

Видео Дата
Ул. Февруарски Поход бр. 34 (Ново Лисиче)
Тел +389 2 3081 700


TCL

Хај Комуникации
Бул. Трета Македонска бригада 48
1000 Скопје.
service@hi.mk
075 405 885


Toshiba

Комтрејд Дистрибуција ДООЕЛ
Бул. Киро Глигоров 13,1000 Скопје
тел: +389 (2) 30 90 050
e-mail: servis.mk@comtrade.com


Xiaomi

Комтрејд Дистрибуција ДООЕЛ
Бул. Киро Глигоров 13,1000 Скопје
тел: +389 (2) 30 90 050
e-mail: servis.mk@comtrade.com


Tesla

Комтрејд Дистрибуција ДООЕЛ
Бул. Киро Глигоров 13,1000 Скопје
тел: +389 (2) 30 90 050
e-mail: servis.mk@comtrade.com


Sony

Видео Дата
Ул. Февруарски Поход бр. 34 (Ново Лисиче)
Тел +389 2 3081 700