Vip me koncept të ri në salonin shitë ne qendë të Shkupit

Vip vazhdon ta mordenizoj rrjetin e tij shitës dhe lajmëron linkun e ri të komletuar në salonin shitës ne Qendrën Tregtare të Qytetit me një koncep krejtësisht të ri në redaktim dhe qasje në shitje.

 

a1 grupacija

“Ky salon shitës është një zinxhir i rrjetit shitës i rregulluar sipas tendencave arkitektonike të sofistikuar për objekte komercijale. E njejta synon të ofroj eksperienc inovative për shfrytëzuesit, duke i ndjekur zakonet e shfrytëzuesve gjithnjë për ritje të mjeteve dixhitale. Shfrytëzuesit mund ti shqyrtojnë produktet dhe shërbimet që kerkojnë dhe kështu më lehtë dhe më thjeshtë ta bëjnë zgjedhjen e duhur të produkteve që do të pasurojnë komunikimin e tyre nga njëra anë, dhe nga ana tjetër do bëjnë jetën më të lehtë dhe me shumë argëtim” deklaroi Elena Panova, drejtoresha e shitjeve për shfrytëzuesit privat dhe marketing në Vip.

a1 grupacija

Përveç kësaj, shfrytëzuesit marrin mundësinë për ta realizuar pagesën e faturës në menyr elektronike duke përdorur pajisjen e vendosur në vendin më të aritshëm në hapsirat e salonit.

a1 grupacija

Interiori freskues në rrjetet shitëse të Vip, e cila numëron 29 salonenë në gjith teritorin e vendit, do të vazhdojmë në periudhat e ardhëshme.Deri më tani sipas këtij koncepti janë rregulluar salonet në Q.T Ramstor dhe Strugë.

a1 grupacija

a1 grupacija

a1 grupacija