Për Grupacionin A1 Telekom Austria

Grupacioni A1 Telekom Austra i cili qëndron lartë në bursën Vjeneze, është provajderi udhëheqës i shërbimeve digjitale dhe zgjidhjeve të komunikimit në Evropën Qendrore dhe Lindore me më tepër se 24 milionë konsumatorë, për momentin e pranishme në shtatë vende: Austri, Bullgari, Kroaci dhe Slloveni (А1), Bjellorusi (velcom), Srbi (Vip mobile) dhe Maqedoni (one.Vip).

Duke ofruar shërbime komunikimi, zgjidhje për arkëtimin nëpërmjet telefonit, shërbime me përmbajtje argëtuese dhe biznes zgjidhje të integruara, Grupacioni A1 Telekom Austria arriti hyrje prej 4.47 miliardë euro në fund të vitit 2017. Afërsisht 19.000 të punësuar dhe infrastruktura e përkryer për internet të brezit të gjerë mundësojnë jetë afariste digjitale dhe stil dhe ndërlidhje të njerëzve, kompanive dhe gjerave dhe në çdo kohë. Si filiale evropiane e América Móvil, një nga provajderët më të mëdhenj të shërbimeve pa tel në botë, Grupacioni A1 Telekom Austria është vendosur në Vjenë, duke mundësuar qasje në zgjidhjet globale të komunikimit.

Tregjet tona në Evropën Qendrore dhe Lindore