Бидете подготвени за 5G иднината, со А1 Постпејд

Изберете од тарифите А1 Nova и бидете подготвени да ги искористите можностите кои ги нуди новата 5G технологија. Со тарифите А1 Nova добивате неограничен мобилен интернет засекогаш, на најбрзата мобилна мрежа во Македонија, како и неограничени разговори кон сите национални мрежи, секој месец.

 

A1 Nova XS

 

4GB

национален интернет

.

.
.
Неограничени
национални минути
Буџет за нов уред

2.000 ден.

499
ден./мес.

A1 Nova S

 

60GB

национален интернет

A1 Net Sef

до 50GB
до 50GB
Неограничени
национални минути и ЅМЅ
Буџет за нов уред

5.000 ден.

899
ден./мес.
Препорачана тарифа

A1 Nova М

5G

неограничен

национален интернет

A1 Net Sef

до 100GB
со опција за размена
Неограничени
национални минути и SMS
Буџет за нов уред

8.000 ден.

1.099
ден./мес.

A1 Nova L

5G

неограничен

национален интернет

A1 Net Sef

до 100GB
со опција за размена
Неограничени
национални минути и SMS
Буџет за нов уред

14.000 ден.

1.299
ден./мес.

 

Ви препорачуваме да направите комбинација од А1 Nova тарифите заедно со интернет за дома и телевизија во А1 Combo пакет и да заштедите. Со А1 Combo пакетот добивате дополнителен попуст на месечната претплата на А1 Nova тарифите.
Повеќе информации за А1 Combo пакетите можете да најдете овде.

 

A1 Nova XS

во А1 Combo пакет
449
ден./мес.

A1 Nova S

во А1 Combo пакет
799
ден./мес.

A1 Nova М

во А1 Combo пакет
899
ден./мес.

A1 Nova L

во А1 Combo пакет
1049
ден./мес.

Буџетот за нов уред е износ кој може да се искористи за купување нов уред од понудата на А1. Цените на уредите кои се прикажани во одредена тарифа, веќе го вклучуваат буџетот за нов уред, односно претставена е намалената цена.

Тарифите А1 Nova се достапни со склучување нов или обнова на постоен договор на 24 месеци. За да ja користите 5G услугата потребно е да се наоѓате на локација со 5G мрежно покривање и да имате мобилен телефон кој поддржува 5G технологија. Достпаноста на 5G услугата кај различни модели на мобилни телефони зависи од самите производители, притоа А1 ја гарантира достапноста кај уредите кои се купени исклучиво во продажните салони на А1. Детална листа на модели на мобилни телефони за кои е достапна 5G услугата, можете да најдете овде. Доколку веќе користите мобилен телефон кој поддржува 5G, потребно е да изберете опција 5G во делот за мрежно поддесување на уредот.

За тарифните модели кои вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно, заради заштита од злоупотреба.

Понудата со 60GB интернет во тарифата A1 Nova S е промотивната и важи ограничен временски период, со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци и активирана електронска сметка. А1 Nova S, вклучува користење на А1 Net Sef. По искористувањето на вклучениот интернет во тарифата и во А1 Net Sef, корисникот продолжува да користи интернет, бесплатно, но со намалена брзина.

За целосен преглед на останатите уреди достапни со понудата, кликнете овде.

Еднократниот надоместок, за активација на тарифен модел, изнесува 99 денари по линија. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен, национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба.

Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите, од моментот кога ќе го потрошите интернетот, вклучен во претплатата.

Преку апликацијата Мојот А1, можете, постојано, да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Отсега зачуваниот интернет во А1 Net Sef, преку апликацијата Мојот А1 ќе може да го размените за интернет во роаминг или за разговори кон странство.

  Пакет Еднократен надоместок
A1 Roam Surf XXL Пакетот вклучува 10GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 50GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf XL Пакетот вклучува 3GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 30GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf M Пакетот вклучува 200MB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 50 земји/оператори. 40GB од
A1 Net Sef
100 минути кон странство Пакетот вклучува 100 минути. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. 30GB од
A1 Net Sef
HBO Max Пакетот ви овозможува да ги користите услугите на HBO Max во национална мрежa со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. 80GB од
A1 Net Sef
Gley Пакетот ви овозможува да ги користите услугите на Gley во национална мрежa со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. 60GB од
A1 Net Sef
5G Bundle Пакетот ви овозможува да сурфате со 5G брзина, користејќи го интернетот вклучен во Вашата тарифа или интернетот од дополнително активиран пакет со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. Потребно е да користите мобилен телефон кој поддржува 5G технологија и да се наоѓате на локација каде има 5G мрежна покриеност. 20GB од
A1 Net Sef
Net Protect Пакетот ви овозможува користење на A1 Net Protect со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. A1 Net Protect не функционира кога користите мобилен интернет преку Wi-Fi. 20GB од
A1 Net Sef

Размената на зачуваниот интернет во A1 Net Sef може да се реализира само преку апликацијата Мојот А1, која Ве молиме да ја ажурирате.

Опцијата за размена е достапна за тарифните модели A1 Nova M, A1 Nova L и A1 Nova XL. По извршена размена на интернет од A1 Net Sef за одредена услуга, на корисникот ќе му се прикаже новиот статус на зачуван интернет во А1 Net Sef. Пакетот ќе биде активен штом се прикаже во листата на активни сервиси во Мојот А1. По направената размена, корисникот продолжува да го зачувува неискористениот месечен интернет во A1 Net Sef.

Корисникот ќе може да направи повеќе размени во текот на еден месец, но ист пакет може да активира само еднаш во период од 30 дена. Сите пакети достапни за размена може да се комбинираат со останатите комерцијални пакети.

Доколку немате потреба од телефон изберете тарифа само со SIM картичка. Во овој случај ќе склучите договор на неопределено време, а и месечната претплата ќе Ви биде пониска.

Актуелната промоција со зголемен интернет сообраќај важи и за соодветните тарифни модели само со SIM-картичка, со потпишување на договор со времетраење од 24 месеци.

A1 Nova XS SIM

 

4GB

национален интернет

.

.
.
Неограничени
национални минути
449
ден./мес.

A1 Nova S SIM

 

60GB

национален интернет

A1 Net Sef

до 50GB
до 50GB
Неограничени
национални минути и ЅМЅ
799
ден./мес.
Препорачана тарифа

A1 Nova М SIM

5G

неограничен

национален интернет

A1 Net Sef

до 100GB
со опција за размена
Неограничени
национални минути и SMS
999
ден./мес.

A1 Nova L SIM

5G

неограничен

национален интернет

A1 Net Sef

до 100GB
со опција за размена
Неограничени
национални минути и SMS
1.099
ден./мес.
Ви препорачуваме да направите комбинација од А1 Nova SIM тарифите заедно со интернет за дома и телевизија во А1 Combo пакет и да заштедите. Со А1 Combo пакетот добивате дополнителен попуст на месечната претплата на А1 Nova тарифите.
Повеќе информации за А1 Combo пакетите можете да најдете овде.

A1 Nova XS SIM

во А1 Combo пакет
399
ден./мес.

A1 Nova S SIM

во А1 Combo пакет
699
ден./мес.

A1 Nova М SIM

во А1 Combo пакет
799
ден./мес.

A1 Nova L SIM

во А1 Combo пакет
849
ден./мес.

 

Тарифите А1 Nova SIM се достапни со склучување нов или обнова на постоен договор на 24 месеци. За да ja користите 5G услугата потребно е да се наоѓате на локација со 5G мрежно покривање и да имате мобилен телефон кој поддржува 5G технологија. Достпаноста на 5G услугата кај различни модели на мобилни телефони зависи од самите производители, притоа А1 ја гарантира достапноста кај уредите кои се купени исклучиво во продажните салони на А1. Детална листа на модели на мобилни телефони за кои е достапна 5G услугата, можете да најдете овде. Доколку веќе користите мобилен телефон кој поддржува 5G, потребно е да изберете опција 5G во делот за мрежно поддесување на уредот.

За тарифните модели кои вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно, заради заштита од злоупотреба.

Понудата со 20GB интернет во тарифата A1 Nova S SIM е промотивната и важи ограничен временски период, со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци и активирана електронска сметка. А1 Nova S, вклучува користење на А1 Net Sef. По искористувањето на вклучениот интернет во тарифата и во А1 Net Sef, корисникот продолжува да користи интернет, бесплатно, но со намалена брзина.

Еднократниот надоместок, за активација на тарифен модел, изнесува 99 денари по линија. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен, национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба.

Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите, од моментот кога ќе го потрошите интернетот, вклучен во претплатата.

Преку апликацијата Мојот А1, можете, постојано, да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Отсега зачуваниот интернет во А1 Net Sef, преку апликацијата Мојот А1 ќе може да го размените за интернет во роаминг или за разговори кон странство.

  Пакет Еднократен надоместок
A1 Roam Surf XXL Пакетот вклучува 10GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 50GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf XL Пакетот вклучува 3GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 30GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf M Пакетот вклучува 200MB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 50 земји/оператори. 40GB од
A1 Net Sef
100 минути кон странство Пакетот вклучува 100 минути. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. 30GB од
A1 Net Sef
HBO Max Пакетот ви овозможува да ги користите услугите на HBO Max во национална мрежa со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. 80GB од
A1 Net Sef
Gley Пакетот ви овозможува да ги користите услугите на Gley во национална мрежa со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. 60GB од
A1 Net Sef
5G Bundle Пакетот ви овозможува да сурфате со 5G брзина, користејќи го интернетот вклучен во Вашата тарифа или интернетот од дополнително активиран пакет со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. Потребно е да користите мобилен телефон кој поддржува 5G технологија и да се наоѓате на локација каде има 5G мрежна покриеност. 20GB од
A1 Net Sef
Net Protect Пакетот ви овозможува користење на A1 Net Protect со времетраење од 30 дена од денот на активација на услугата. A1 Net Protect не функционира кога користите мобилен интернет преку Wi-Fi. 20GB од
A1 Net Sef

Размената на зачуваниот интернет во A1 Net Sef може да се реализира само преку апликацијата Мојот А1, која Ве молиме да ја ажурирате.

Опцијата за размена е достапна за тарифниот модел A1 Neon+. По извршена размена на интернет од A1 Net Sef за одредена услуга, на корисникот ќе му се прикаже новиот статус на зачуван интернет во А1 Net Sef. Пакетот ќе биде активен штом се прикаже во листата на активни сервиси во Мојот А1. По направената размена, корисникот продолжува да го зачувува неискористениот месечен интернет во A1 Net Sef.

Корисникот ќе може да направи повеќе размени во текот на еден месец, но ист пакет може да активира само еднаш во период од 30 дена. Сите пакети достапни за размена може да се комбинираат со останатите комерцијални пакети.

Тарифниот модел A1 Senior е достаен за физички лица кои ќе потврдат дека се пензионери, со склучување нов или со обнова на договорот на 24 месеци.

A1 Senior  
Месечна претплата (ден.) 299
Минути кон A1 неограничено
Минути кон останати национални мрежи (фиксни и мобилни) 50
SМЅ кон сите национални мрежи 50
4G интернет 500MB

Паметни часовници за деца

MyKi Watch

MyKi е детски смарт-часовник од новата генерација, кој е одлична забава за Вашето дете, но и сигурност за Вас како родител!

Детскиот смарт-часовник има GPS-уред, преку кој секогаш ќе знаете каде е Вашето дете и ќе бидете во тек со неговото движење. Лесен е и едноставен за користење.

Преку SOS-копчето детето во секој момент може да Ве повика на Вашиот телефон, а бидејќи смарт-часовникот има вградено SIM-картичка, може да разговарате со детето кога и да посакате.

Доколку тарифата А1 MyKi ја вклучите во пакет A1 Combo пакет, ќе добиете попуст од 100 денари на месечната претплата за тарифата А1 MyKi. Цената со А1 Combo e 299 ден./месечно.

A1 MyKi

250MB

интернет за користење на смарт-часовникот
500 минути
кон A1
50 минути
кон други национални мрежи
50 SMS
кон сите мрежи

399

ден./месечно

Функции на MyKi:

  • Локација – со MyKi секогаш знаете каде е Вашето дете, можете да го следите движењето на детето на Вашиот мобилен телефон, преку апликацијата MyKi Watch.
  • Повици – можете да дефинирате до 10 броеви со кои детето ќе комуницира преку часовникот. Со MyKi Вашето дете е заштитено од несакани повици, бидејќи часовникот овозможува појдовни и дојдовни повици само со претходно дозволени броеви.
  • SOS-копче за брзо повикување – само со притискање на SOS-копчето, Вашето дете ќе може да Ви се јави и автоматски ќе Ви бидат пратени координатите на неговата локација.
  • Гласовни пораки – можете да примате и да праќате гласовни пораки од и до Вашето дете.
  • Сензор за допир/близина – благодарение на вградениот сензор, Вие ќе знаете дали Вашето дете во моментот го носи часовникот и ќе бидете информирани доколку часовникот е тргнат од раката.
  • Екран на допир во боја – со MyKi Touch Вашето дете може да пристапи во секое мени само со допир на екранот, што го прави MyKi Touch интерактивен и едноставен за користење.
  • Заменливи силиконски ремчиња во повеќе бои, кои се целосно безбедни и со удобен дизајн за Вашето дете.
  • Избор на повеќе ринг-тонови.

Повеќе информации за функциите на смарт-часовниците можете да најдете на веб-страницата за MyKi www.myki.watch.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.

MyKi Spot тракер

Отсега Вашето милениче ќе може слободно да си игра надвор, а Вие опуштено ќе може да ја следите неговата локација каде и да е. Нема потреба да се грижите дека Вашето милениче ќе се изгуби, затоа што со MyKi Spot тракерот, секогаш ќе знаете каде точно се наоѓа.

MyKi Spot е тракинг уред, кој им помага на сопствениците на миленичиња преку апликација да го следат движењето на миленичињата и нивната локација во кое било време. Преку GPS, LBS и Wi-Fi локализацијата, MyKi Spot Ви овозможува прецизна локација на миленичето со точност до десет метри. Сопственикот на миленичето може да постави безбедносна зона околу вообичаеното место за прошетка, и доколку миленичето ја премине оваа зона, сопственикот во истиот момент ќе добие нотификација. Тракерот тежи само 28 грама и затоа е лесно да се постави на мали, но и на поголеми домашни миленичиња.

MyKi Spot тракерот е достапен за 0 денари, со договор склучен на 24 месеци за тарифниот модел A1 MyKi Spot со претплата од 199 ден./месечно.

Повеќе информации за функциите на тракерот можете да најдете на веб-страницата за MyKi или јавете се на 077 1234.