Поддржете ја иницијативата за поттикнување на еколошката свест.

Активирајте електронска сметка, со што Вашите месечни сметки за користењето на услугите на A1 ќе ги добивате во електронска форма на Вашата e-mail адреса наместо во хартиена форма по пошта и добијте можност да освоите еден од вредните подароци:

  • 60 прочистувачи на воздух Xiaomi Mi Air Purifier 2 во првиот циклус и
  • 35 велосипеди Max Alpine во вториот циклус.

Доколку покрај активирање електронска сметка и сметките ги плаќате онлајн (преку веб-страницата на линкот https://www.a1.mk/plati-smetka или преку апликацијата Мојот A1 - Android или iOS), ги зголемувате шансите да освоите подарок. 

Искористете ја оваа можност да освоите одличен подарок.

Извлекување Право за учество имаат
I извлекување 31.01.2019 г.

Сите корисници што активирале електронска сметка заклучно со 25.01.2019 година и имаат активна електронска сметка на денот на извлекувањето.

Сите корисници што покрај тоа што имаат активна електронска сметка, направиле и онлајн плаќање на сметка во периодот од 01.10.2018 до 25.01.2019 година.

II извлекување 31.05.2019 г.

Сите корисници што активирале електронска сметка заклучно со 25.05.2019 година и имаат активна електронска сметка на денот на извлекувањето.

Сите корисници што покрај тоа што имаат активна електронска сметка, направиле и онлајн плаќање во периодот од 26.01.2019 до25.05.2019 година.

 

Секој корисник има право да биде извлечен само еднаш, по што излегува од конкуренција за понатамошно извлекување.

Добитниците на подароците ќе се извлекуваат по случаен избор, по електронски пат, со помош на специјален софтвер. Извлекувањата ќе се одржат во седиштето на A1 и ќе бидат контролирани од комисија составена од претставници на A1.

Сите добитници на подароци ќе бидат контактирани со повик или преку SMS, а нивните имиња ќе бидат јавно објавени на официјалната Фејсбук-страница на A1, како и на интернет-страницата www.a1.mk.

Добитникот на подарокот треба да има активна електронска сметка на денот на извлекувањето.

Активирајте ја услугата електронска сметка на еден од следните начини:

  • со јавување во Контакт центар на бројот 077 1234,
  • во кој било A1-центар,
  • со праќање SMS со содржина „START" на 140410, или
  • преку апликацијата Мојот A1 на Вашиот телефон или на Вашиот веб кориснички профил.

 

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на 077 1234.

Листа на добитници од првиот циклус

Број на претплатник Име и Презиме Град
528175622 Горан Мицевски Скопје
526795537 Драган Милошевиќ Радовиш
522532463 Агон Фејза Гостивар
529499829 Симона Стојановска Скопје
530129030 Кире Гулевски Ресен
528609194 Милва Алексовска Велес
528222299 Душко Ѓорѓиев Радовиш
529240237 Ѓоршески Гоце Охрид
528238208 Мариче Јанкоска Прилеп
526312056 Сашо Бошевски Демир Хисар
528141337 Филип Костиќ Скопје
530271577 Христијан Каровски Скопје
529687736 Јасин Фетиши Тетово
528129080 Снежана Ставрева Веселиновска Пробиштип
527943824 Петар Тасевски Битола
527256980 Ѓорѓи Клинчаров Скопје
527620051 Неим Бајрами Струга
526561126 Елена Диевска Скопје
530448923 Маја Шукулоска Скопје
526031181 Маријана Димовска Тетово
529429472 Душко Киров Кратово
527670835 Јован Недев Велес
530006883 Александар Милков Скопје
530326415 Медина Исмаилоска Велес
526780096 Ивица Арсов Свети Николе
527427023 Енис Муриќ Скопје
523045136 Снежана Трајаноска Тетово
529292035 Љупчо Ѓуровски Скопје
529991655 Петар Ивановски Скопје
526631803 Владимир Китевски Охрид
524927431 Ацо Јовановски Скопје
524077512 Александар Ѓорѓиевски Скопје
529096468 Роберт Костадиновски Крива Паланка
524110172 Костадин Стојаноски Прилеп
529954956 Ремзи Реџепи Гостивар
528059665 Лидија Вељановска Кириџиевска Скопје
529818779 Мирјана Ристевска Охрид
528094420 Радислав Кочовски Скопје
528174461 Сашо Иванов Скопје
530640405 Дејан Димитровски Делчево
525949699 Дарко Јанковски Делчево
524291614 Марјан Лазаревски Пробиштип
528494093 Спасе Цветановски Скопје
530046596 Амет Мема Тетово
530258887 Елена Нојкова Битола
523987668 Перо Дукоски Македонски Брод
527216222 Марија Тракоска Гостивар
524804079 Злате Јошевски Демир Хисар
519459057 Илија Ѓеоргиев Свети Николе
527364152 Сурхан Фазлиовски Скопје
524116054 Атанас Казанџиски Охрид
530125503 Драги Нечевски Битола
524213836 Горан Андев Скопје
524132258 Валентина Трајкова Скопје
527802948 Ана Медарска Костовска Скопје
530146928 Трајко Костоски Прилеп
524978034 Бобан Илиќ Куманово
526244075 Марија Тарлишанова Радовиш
526974001 Горан Пармачки Берово
524258113 Силвија Стојкова-Тасевска Скопје

Листа на добитници од вториот циклус

Број на претплатник Име и Презиме Град
528293896 ТОНИГ ДООЕЛ Охрид
527649383 Цветанка Мицевска Прилеп
529826348 Адвокат Гордана Карк.Трајковска Град
526325799 Сашо Мирчески Прилеп
530543452 Весна Стјепановиќ Скопје
530330502 Зоран Ѓорѓиоски Скопје
530881031 Дејан Зејнел Охрид
520047052 Деан Илиевски Битола
529616297 Звонко Матејев Прилеп
527890897 Арбен Ибраими Тетово
525999326 Лила Николовска Скопје
529130972 Зоран Иљо. Соларов Јурумлери
528080640 Оливер Митроски Прилеп
529941542 Марјан Кузмановски Скопје
521777853 Станко Ангеловски Куманово
530465662 Роза Угриновска Скопје
524466375 Димитрија Спиров Велес
524457874 Маја Пероска Тетово
518883457 Ристо Стефановски ВЕЛЕС
527413674 Срѓан Димитриески Тетово
528323462 Бурим Вељиу Тетово
528956263 Низафет Муртезани Тетово
530754639 Јулија Стоилова Струмица
528440828 Дарко Каранфилов Скопје
517993652 Кирил Поповски Битола
529203936 Лилјана Фанкоска Охрид
529026942 Маја Керамитчиева Скопје
527683045 Ерика Пешиќ Скопје
529523228 Елизабета Тренкова Скопје
528190961 Славе Ангеловски Скопје
524349715 Филип Фидановски Скопје
525959022 Ирена Јакимовска Скопје
523679585 Валентина Весиќ Скопје
528752278 Oливер Трајковски Куманово
528856331 Самир Локи Скопје