Нарачај онлајн и добиј смартфон за 0 ден!

Ова лето добијте смартфон Huawei Y5 2019 или Xiaomi Redmi 6 за 0 денари, со избор на тарифниот модел A1 Neo M и активирање на пакетот A1 Go Social. Искористете ги предностите на оваа супер комбинација и зборувајте неограничено кон сите национални мрежи, добијте 10GB интернет секој месец и неограничен интернет на омилените социјални мрежи Facebook, Instagram, FB Messenger, Snapchat и WhatsApp.

Понудата е достапна само со онлајн нарачка и со активирана електронска сметка, со склучен договор на 24 месеци за тарифниот модел A1 Neo M со месечна претплата од 799 денари заедно со активиран пакет A1 Go Social со месечна претплата од 199 денари.

Тарифен модел + пакет Разговори и SMS Интернет Месечна претплата
A1 Neo M + A1 Go Social Неограничени минути и SMS пораки кон сите национални мрежи 10GB + неограничен интернет на социјалните мрежи 799 денари за A1 Neo M +199 денари зa A1 Go Social


Huawei Y5 2019
0 ден со A1 Neo M и A1 Go Social

1.999 ден. само со A1 Neo M


Xiaomi Redmi 6
0 ден. со A1 Neo M и A1 Go Social

2.999 ден. само со A1 Neo M

Количините на телефони се ограничени.

Со новиот пакет A1 Go Social активиран на 24 месеци, уживајте во неограничен национален интернет за Вашите омилени социјални мрежи: Facebook, Instagram, FB Messenger, Snapchat и WhatsApp, a може да го користите сè додека имате преостанат мобилен интернет во тарифата.

По искористување на интернет-сообраќајот вклучен во тарифата, се намалува брзината на интернетот при користење на пакетот A1 Go Socal. Овој пакет не важи за интернет-сообраќај:

  1. остварен со видеоповици и VoIP повици преку наведените апликации, и
  2. остварен преку линк што води кон содржина што е поставена надвор од наведените социјални мрежи (на пр., следење линк од Facebook што води кон YouTube содржина, не спаѓа во интернет-сообраќајот вклучен во пакетот A1 Go Social, туку тој се одзема од интернет-сообраќајот вклучен во тарифата).