Корисничка поддршка

Како се поврзува новиот дигитален ТВ-приемник со телевизорот и со модемот?

Замената на опремата и инсталацијата на новата ТВ-услуга ги вршат техничари од А1.  

Но, накратко...

Модемот се поврзува со дигиталниот приемник преку Ethernet кабел и, доколку има кабелска мрежа, дополнително преку коаксијален кабел.

Телевизорот се поврзува со дигиталниот приемник преку HDMI кабел исклучиво што доаѓа во самото пакување со уредот.

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања