Корисничка поддршка

Кога можам да направам обнова на договор на постпејд линија?

Обнова на договор на Вашата постпејд линија може да направите три месеци пред истек на договорот. Оваа промена може да ја направите со валиден документ за лична идентификација:

  • Во најблиското А1 продажно место,
  • онлајн преку нашиот „E-Shop“  www.a1.mk/e-shop при што потребно е да ги пополните формите за нарачка или
  • преку нашиот A1 Live Shop: https://www.a1.mk/liveshop и да добиете детални информации во врска со Вашиот договор.

Проверка на договорната обврска на Вашиот број можете да направите преку:

  • мобилната апликација Мојот А1 во полето „Повеќе“ -> „Мој профил“ -> „Повеќе“ или
  • на веб платформата „Мојот А1“ во полето „Состојба“.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања