Корисничка поддршка

Зошто ресиверот ми покажува само час?

Проверете дали Ви е вклучен ресиверот. Притиснете го копчето за вклучување на дигиталниот приемник .

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања