Корисничка поддршка

Зошто ми е бавен интернетот во странство?

Брзината на интернет зависи од мрежната покриеност од операторот на земјата во која што престојувате, како и мрежниот режим во Вашиот уред.

Проверка на Вашиот мрежен режим можете да направите во Вашиот телефон во полето „SettingsMobile NetworkNetwork mode/type и поставете го на 4G/3G/2G.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања