Корисничка поддршка

Прескенирање на каналите и фабричи поставки кај DVB-T рисиверот STRONG SRT8420

1. DVB-T рисивер STRONG SRT8420 (00:00)

2. Како да направите пребарување на каналите кај DVB-T рисиверот STRONG SRT8420 (00:31)

3. Како да направите целосно пребарување на каналите кај DVB-T рисиверот STRONG SRT8420 (01:18)

4. Како да направите фабрички ресет кај DVB-T рисиверот STRONG SRT8420 (02:28)

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања