Корисничка поддршка

Кои документи ми се потребни за да го продолжам договорот за приватни корисници?

За да го продолжите постојниот договор потребно е да приложите валиден документ за лична идентификација (лична карта или пасош) во најблискиот А1 продажен салон.  

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања