Корисничка поддршка

Ми се расипа мобилниот телефон, што да направам?

Доколку телефонот е купен од А1 и има валидна гаранција (е во гарантен рок), донесете го во најблиското А1 продажно место со гарантниот лист и фискалната сметка.


Дополнително можете да го однесете телефонот и во овластениот сервис за Вашиот модел на телефон. Овластените сервиси за уредите коишто се продаваат во А1 можете да ги проверите на следниот линк: www.a1.mk/uredi/ovlasteni-serviseri

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања