Зборувај, четувај, сурфај и учествувај во извлекувањата за нов iPhone SE (2020)!

Oва лето, надополнувај кредит на твојата А1 Припејд сметка и учествувај во Наградната игра организирана од А1 Македонија во која неделно ќе се доделуваат по 2 (два) мобилни телефони, iPhone SE (2020). Наградната игра ќе трае 10 (десет) недели, а извлекувањата ќе се организираат еднаш неделно, во периодот од 06.07.2020 до 13.09.2020 година. Во извлекувањата ќе учествуваат сите корисници кои надополниле кредит во претходниот неделен циклус.

Колку повеќе надополнуваш, толку поголема шанса за нов iPhone SE (2020)! Доколку надополниш 300 денари на твојата припејд сметка, во неделното извлекување ќе учествуваш 300 пати, затоа што 1 денар = 1 шанса за добивка. Со надополнување на кредит во секој неделен циклус, ќе учествуваш во сите 10 (десет) извлекувања. Надополнетиот износ можеш да го искористиш за сите достапни тарифни пакети на Припејд мобилните услуги.

Во Наградната игра учествуваат сите полнолетни A1 Припејд корисници со активна и регистрирана A1 Припејд SIM-картичка, кои ќе извршат надополнување, без потреба од дополнителна активација.

Право на учество немаат вработените на А1 Македонија, членовите на нивните потесни семејства, A1 Припејд корисници кои на денот на неделното извлекување имаат започнато постапка за пренесување (портирање) на телефонскиот број (MSISDN) во мрежата на друг оператор, како и лица помлади од 18 години.

Минималниот износ на надополнет кредит со кој учествуваш во Наградната игра е 100 денари. Со самото надополнување, без разлика на износот и на начинот на кој е направено (со електронски или хартиен ваучер), автоматски стануваш потенцијален добитник на iPhone SE (2020).

Извлекувањето на наградите ќе се одвива секоја среда почнувајќи од 15.7.2020 година и во секое извлекување ќе учествуваат само корисниците кои ја надополниле својата При-пејд сметка во неделниот циклус кој му претходи на денот на неделното извлекување. Секој понеделник започнува нов неделен циклус согласно Табелата подолу. За повторно да учествуваш во некое од наредните неделни извлекувања, направи повторно надополнување за време на соодветниот неделен циклус.

Циклус Извлекување Право на учество
I 15.07.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 6.7.2020 - 12.7.2020 година
Добитници од извлекувањето на 15.07.2020 се корисниците со телефонските броеви: 389 77 623 367 
389 77 611 140 
II 22.7.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 13.7.2020 - 19.7.2020 година
Добитници од извлекувањето на 22.07.2020 се корисниците со телефонските броеви: 389 75 882 000 
389 77 622 661
III 29.7.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 20.7.2020 - 26.7.2020 година
Добитници од извлекувањето на 29.07.2020 се корисниците со телефонските броеви: 389 77 565 431  
389 76 580 204
IV 5.8.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 27.7.2020 - 2.8.2020 година
Добитници од извлекувањето на 05.08.2020 се корисниците со телефонските броеви: 389 77 769 221 
389 75 527 218 
V 12.8.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 3.8.2020 - 9.8.2020 година
VI 19.8.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 10.8.2020 - 16.8.2020 година
VII 26.8.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 17.8.2020 - 23.8.2020 година
VIII 2.9.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 24.8.2020 до - 30.8.2020 година
IX 9.9.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 31.8.2020 - 6.9.2020 година
X 16.9.2020 Сите корисници што ќе направат надополнување во неделниот циклус 7.9.2020 - 13.9.2020 година

 

За повеќе информации јавете се во Контакт Центарот на 077 1234 и погледнете ги Официјалните Правила на Наградната игра.