A1 TV Lite - дигитална безжична телевизија

А1 ТV Lite е дигитална безжична телевизија, која Ви овозможува да ги гледате најпопуларните странски и домашни ТВ канали, насекаде во земјата.

Со А1 TV Lite добивате:

  • Едноставно поврзување – вклучете го само безжичниот уред во струја, поврзете го со антена и гледајте телевизија каде и да сте
  • Флексибилност – можете да активирате дополнителни ТВ пакети по Ваш избор и да гледате актуелни ТВ канали од Вашиот регион
  • Мобилност – уредот можете да го користите на различни локации
  A1 TV Lite S A1 TV Lite M
Телевизија    
Месечна претплата (ден.) 199 299
Број на ТВ-канали до 20 до 50

 

Бројот на канали кои може да се гледаат во пакетот зависи од регионот каде што се користи A1 TV Lite, поради различниот број на македонски регионални приватни дигитални телевизии во секој регион.


Дополнителен ТВ-приклучок може да се активира за само 99 ден./месечно.

Листа на ТВ-канали и дополнителни пакети

За повеќе информации јавете се на 077 1234.