A1 Net Lite

Одберете A1 Net Lite Neo и добијте неограничен интернет со стабилна брзина за Вашиот дом, која не зависи од кабелската достапност на Вашата локација и бесплатно вклучена фиксна линија.

  A1 Net Lite Neo S A1 Net Lite Neo M A1 Net Lite Neo L
Месечна претплата ден./месечно 699 ден. 899 ден. 1.299 ден.
Интернет
Вклучен сообраќај Неограничен Неограничен Неограничен
Интернет брзина (download/upload) до 10/1 Mbps до 16/1 Mbps до 40/40 Mbps
Фиксна линија
Фиксна линија без вклучени бесплатни минути вклучена вклучена вклучена

 

 

Тарифниот модел A1 Net Lite Neo сe достапни само со договорна обврска на 24 месеци.

Тарифниот модел A1 Net Lite Neo L e достапен преку технологија на оптички кабел.