05.10.2021

A1 Makedonija starts final testing of 5G network

A1 Makedonija is pleased to inform the public that it has set up a 5G network in the center of Skopje for final testing, taking the company with the largest number of mobile phone users and the fastest mobile internet one step closer to the commercial int

Read more

Известување за корисници

Вип ги известува своите корисници дека на ден 05.04.2018, поради проблем со напојување со електрична енергија...

10.04.2018

Известување за корисници

Вип ги известува своите корисници дека на ден 05.04.2018, поради проблем со оптички приемник...

10.04.2018

Известување за корисници

Вип ги известува своите корисници дека на ден 30.03.2018, поради оштетен оптички кабел...

30.03.2018

Известување за корисници

Вип ги известува своите корисници дека на ден 23.03.2018, поради поради недостаток во напојувањето...

26.03.2018

Известување за корисници

Вип ги известува своите корисници дека на ден 07.03.2018, поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван

08.03.2018

Известување за корисници

Вип ги известува своите корисници дека на ден 02-03.03.2018, поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван прекин/деградација на услугите од техничка природа во делови од градот Скопје при што имаше времен прекин на фиксните услуги

05.03.2018