A1 Combo Neo Pro

Packages featuring internet, fixed and mobile phone lines

Направете добар потег и изберете сигурен бизнис-партнер што совршено ќе се вклопи во Вашите бизнис-потреби. Изберете пакет A1 Combo Neo Pro и добијте целосно решение за Вашиот бизнис.

A1 Combo Neo Pro M

up to 100/5 Mbps

Unlimited Internet

Fixed line

Included

1 mobile line

1.369
MKD/ monthly

A1 Combo Neo Pro S

up to 50/3 Mbps

Unlimited Internet

Fixed line

Included

1 mobile line

1.049
MKD/ monthly

Како бизнис корисник на пакетите A1 Combo Neo Pro добивате попуст од 10% на месечната претплата на избраните тарифи за мобилни линии, кој е вкалкулиран во претплатата на пакетот.

Со A1 Combo Neo Pro имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија. Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на A1 Combo Neo Pro пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.

Понудата за пакетите A1 Combo Neo со наведени интернет-брзини е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на A1 Combo Lite.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.

A1 Combo Lite Neo Pro

Packages featuring internet, fixed and mobile lines

A1 Combo Lite Neo Pro L

up to 40/40 Mbps

Unlimited Internet

Fixed line

Included

1 mobile line

2.209
MKD/ monthly

A1 Combo Lite Neo Pro M

up to 16/1 Mbps

Unlimited Internet

Fixed line

Included

1 mobile line

1.369
MKD/ monthly

A1 Combo Lite Neo Pro S

up to 10/1 Mbps

Unlimited Internet

Fixed line

Included

1 mobile line

1.049
MKD/ monthly

As a business subscriber of the A1 Combo Lite Neo Pro packages, you will get 10% off on your monthly fee charged for the selected mobile line tariff plans, calculated into the respective package fee.

With A1 Combo Lite Neo Pro, you will be able to activate additional talks packages, depending on the specific needs of your company.

The offer for the A1 Combo Lite Neo Pro packages is available to all new and existing subscribers, based on entering new or renewing your 24-month service agreements, at locations where technical requirements have been met.

Please note that one-off fee for initial service connection is 1.499 denars.

Call our toll-free number 0800 78 787 to order your combo or place an on-line order.