E tëra që ju nevojitet për super argëtim është shumë gigabajt dhe dëshira për përvoja të reja dhe emocionuese! Zgjidhni A1 Pripejd SIM kartelë dhe fitoni 10GB për surfim të relaksuar.

Për të surfuar të relaksuar, zgjidhni:

  • A1 Pripejd SIM kartelë për 299 denarë dhe fito një SIM kartelë me 10GB internet të përfshirë, ose
  • A1 Duo për 399 denarë dhe fitoni dy SIM kartela, secila me 10GB internet të përfshirë


10GB interneti i përfshirë për SIM kartelat e reja mund të përdoret në 2 javët e para pas aktivizimit të SIM kartelave.

Më pas, aktivizoni pakon mujore të internetit dhe merrni 10GB internet për vetëm 299 den. Për të aktivizuar pakon, dërgoni mesazh SMS në 1410 me tekst 10GB. Pakoja e internetit me 10GB do të jetë në dispozicion për përdorim pasi shrytëzuesi të marrë një konfirmim me mesazh SMS.

Si një A1 shfrytëzues i ri Pripejd, poashtu fitoni:

  • Thirrje të pakufizuara në rrjetin A1 në javën e parë të aktivizimit
  • 50 denarë kredi që mund t'a përdorni për çfarë të dëshironi


Oferta është promovuese dhe vlen një periudhë të kufizuar.

Për më shumë informata telefononi në Qendrën e Kontaktit në 077 1234.

A1 Maqedoni është anëtare e A1 Telekom Austria Group.