A1 Combo Neo Pro

Пакети со интернет, фиксна линија и мобилни линии

Направете добар потег и изберете сигурен бизнис-партнер што совршено ќе се вклопи во Вашите бизнис-потреби. Изберете пакет A1 Combo Neo Pro и добијте целосно решение за Вашиот бизнис.

A1 Combo Neo Pro M

до 100/5 Mbps

Неограничен интернет

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.369
ден./мес.

A1 Combo Neo Pro S

до 50/3 Mbps

Неограничен интернет

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.049
ден./мес.

Како бизнис корисник на пакетите A1 Combo Neo Pro добивате попуст од 10% на месечната претплата на избраните тарифи за мобилни линии, кој е вкалкулиран во претплатата на пакетот.

Со A1 Combo Neo Pro имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија. Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на A1 Combo Neo Pro пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.

Понудата за пакетите A1 Combo Neo со наведени интернет-брзини е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на A1 Combo Lite.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.

A1 Combo Lite Neo Pro

Пакети со интернет, фиксна линија и мобилни линии

A1 Combo Lite Neo Pro L

до 40/40 Mbps

Неограничен интернет

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

2.209
ден./мес.

A1 Combo Lite Neo Pro M

до 16/1 Mbps

Неограничен интернет

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.369
ден./мес.

A1 Combo Lite Neo Pro S

до 10/1 Mbps

Неограничен интернет

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.049
ден./мес.

Како бизнис корисник на пакетите A1 Combo Lite Neo Pro добивате попуст од 10% на месечната претплата на избраните тарифи за мобилни линии, кој е вкалкулиран во претплатата на пакетот.

Со A1 Combo Lite Neo Pro имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Понудата за пакетите A1 Combo Lite Neo Pro е достапна за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Еднократниот надоместок за почетно приклучување на услугите изнесува 1.499 денари.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.