A1 Combo Neo Pro

Пакети со интернет, фиксна линија и мобилни линии

A1 Combo Neo Pro M

до 100/5 Mbps

Неограничен интернет
A1 Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.468
ден./мес.

A1 Combo Neo Pro S

до 50/3 Mbps

Неограничен интернет
A1 Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.098
ден./мес.

Изберете пакет A1 Combo Neo Pro M со две A1 Neo M мобилни линии и добијте целосно решение за Вашиот бизнис, заедно со лаптоп за 0 ден.

Услугата A1 Shared Cloud Firewall Basic Ви овозможува Firewall заштита на интернет-сообраќајот и го намалува ризикот од хакерски напади, протекување на информации, вируси, ransomware или други видови на malware програми преку интернет, на сите уреди во локалната мрежа на Вашата компанија. Со услугата ги добивате основните Firewall функционалности, антивирусна заштита, URL Filtering - блокирање на пристап до одредени веб-страници и контрола на апликации.

Како бизнис корисник на пакетите A1 Combo Neo Pro добивате попуст од 10% на месечната претплата на избраните тарифи за мобилни линии, кој е вкалкулиран во претплатата на пакетот.

Со A1 Combo Neo Pro имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на A1 Combo Neo Pro пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.

Понудата за пакетите A1 Combo Neo со наведени интернет-брзини е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на A1 Комбо Lite.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

A1 Combo Lite Neo Pro

Пакети со интернет, фиксна линија и мобилни линии

A1 Combo Lite Neo Pro L

до 40/40 Mbps

Неограничен интернет
 
 

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

2.308
ден./мес.

A1 Combo Lite Neo Pro M

до 16/1 Mbps

Неограничен интернет
A1 Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.468
ден./мес.

A1 Combo Lite Neo Pro S

до 10/1 Mbps

Неограничен интернет
A1 Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија

Вклучена

1 Мобилна линија

1.098
ден./мес.

Изберете пакет A1 Combo Lite Neo Pro M или A1 Combo Lite Neo Pro L со две A1 Neo M мобилни линии и добијте целосно решение за Вашиот бизнис, заедно со лаптоп за 0 ден.

Услугата A1 Shared Cloud Firewall Basic Ви овозможува Firewall заштита на интернет-сообраќајот и го намалува ризикот од хакерски напади, протекување на информации, вируси, ransomware или други видови на malware програми преку интернет, на сите уреди во локалната мрежа на Вашата компанија. Со услугата ги добивате основните Firewall функционалности, антивирусна заштита, URL Filtering - блокирање на пристап до одредени веб-страници и контрола на апликации.

Како бизнис корисник на пакетите A1 Combo Lite Neo Pro добивате попуст од 10% на месечната претплата на избраните тарифи за мобилни линии, кој е вкалкулиран во претплатата на пакетот.

Со A1 Combo Lite Neo Pro имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Понудата за пакетите A1 Combo Lite Neo Pro е достапна за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Еднократниот надоместок за почетно приклучување на услугите изнесува 1.499 денари.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.