A1 Business
Партнер на Вашиот бизнис

 

Направете добар потег и изберете бизнис-партнер, кој совршено ќе ги задоволи Вашите бизнис потреби. Работете и комуницирајте непречено, без разлика дали сте во земјата или службено патувате во странство. Со А1 Business Pro секогаш ќе бидете поврзани со Вашата компанија.

Актуелната промоција со зголемен интернет важи ограничен период.

 

 

 

А1 Business Pro XS

8GB

национален интернет
 
 
 
Неограничени
минути и SMS
 
 
 
 
 
 
 
 
3 месеци бесплатно:
499
ден./месечно

А1 Business Pro S

80GB

национален интернет
 
1 пакет по
избор
Неограничени
минути и SMS
 
 
 
 
 
 
 
 
3 месеци бесплатно:
799
ден./месечно
Препорачана тарифа

А1 Business Pro M

5G

неограничен

национален интернет
 
2 пакети по избор
Неограничени
минути и SMS
2GB
интернет во роаминг
50 минути
меѓународни разговори
50 ЅМЅ
кон странство
 
 
3 месеци бесплатно:
1.099
ден./месечно

А1 Business Pro L

5G

неограничен

национален интернет
 
2 пакети по избор
Неограничени
минути и SMS
3GB
интернет во роаминг
100 минути
меѓународни разговори
100 SMS
кон странство
100 минути
роаминг разговори
3 месеци бесплатно:
1.799
ден./месечно

А1 Business Pro XL

5G

неограничен

национален интернет
 
2 пакети по избор
Неограничени
минути и SMS
5GB
интернет во роаминг
150 минути
меѓународни разговори
150 SMS
кон странство
150 минути
роаминг разговори
3 месеци бесплатно:
2.699
ден./месечно

Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел A1 Business Pro, со склучување нов или со обнова на договорот на 24 месеци. Заради заштита од злоупотреба, за тарифните модели што вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно.

Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 99 ден. по линија. Неограничените минути и SMS-пораките важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

Вклучените бесплатни минути и SMS-пораки кон меѓународни мрежи важат кон земјите од следните зони: Соседство, Регион, Европа, Свет 1 и Свет 2.

Вклучените бесплатни минути во роаминг важат кон следната листа на роаминг партнери. Вклучените бесплатни минути се однесуваат на појдовни и дојдовни повици кон Македонија и земјата на посета.

Вклучениот бесплатен мобилен интернет во роаминг важат кон следната листа на роаминг партнери.

„Пакет по избор“ Ви овозможува преку апликацијата Мојот А1 да активирате некој од понудените пакети, без дополнителен надоместок.

Име на пакет Опис
30 минути во странство Пакетот вклучува 30 минути за меѓународни разговори. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Минутите важат кон земјите од следните зони: Соседство, Регион, Европа, Свет 1 и Свет 2.
15GB интернет во роаминг Балкан Пакетот вклучува 15GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во државите од Западе Балкан: Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, на сите оператори.
10GB интернет во роаминг Пакетот вклучува 10GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 28 земји/оператори.
500МB интернет во роаминг Пакетот вклучува 500MB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 49 земји/оператори.
1GB интернет во роаминг Пакетот вклучува 1GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 49 земји/оператори.
5G пакет Пакетот овозможува користење на 5G интернет и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира.
200MB интернет во роаминг Пакетот вклучува 200MB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 49 земји/оператори.
5GB интернет во роаминг Пакетот вклучува 5GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 28 земји/оператори.
50 минути кон странство Пакетот вклучува 50 минути за меѓународни разговори. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Минутите важат кон земјите од следните зони: Соседство, Регион, Европа, Свет 1 и Свет 2.
50 минути во роаминг Пакетот вклучува 50 минути за разговори во роаминг. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Вклучените бесплатни минути во роаминг важат кон следната листа на роаминг партнери.
 

Доколку немате потреба од телефон изберете тарифа само со Business PRO SIM картичка. Во овој случај ќе склучите договор на неопределено време, а и месечната претплата ќе Ви биде пониска.

Актуелната промоција со зголемен интернет важи ограничен период.

 

А1 Business Pro SIM

30GB

80GB

национален интернет
 
1 пакет по избор
Неограничени
минути и SMS
649
ден./месечно

Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел A1 Business Pro, со склучување нов или со обнова на договорот на 24 месеци. Заради заштита од злоупотреба, за тарифните модели што вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно.

Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 99 ден. по линија. Неограничените минути и SMS-пораките важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

Вклучените бесплатни минути и SMS-пораки кон меѓународни мрежи важат кон земјите од следните зони: Соседство, Регион, Европа, Свет 1 и Свет 2.

Вклучените бесплатни минути во роаминг важат кон следната листа на роаминг партнери. Вклучените бесплатни минути се однесуваат на појдовни и дојдовни повици кон Македонија и земјата на посета.

Вклучениот бесплатен мобилен интернет во роаминг важат кон следната листа на роаминг партнери.