10GB за опуштено сурфање

со А1 Припејд

Сѐ што Ви треба сега може да го добиете со само една SIM-картичка!

Сега имате 10GB за опуштено сурфање и неограничени разговори и SMS кон сите национални мрежи, за бескрајно долги разговори со пријателите. Новата A1 Припејд SIM-картичка со 10GB интернет е создадена за тебе!

Со активација на оваа SIM-картичка добивате: 

  • 10GB интернет-пакет
  • неограничени разговори и SMS-пораки кон сите национални мрежи
  • 50 денари вклучен иницијален кредит
  • пакет А1 Пријатели, со кој 30 дена имате можност да зборувате бесплатно и неограничено со сите А1 Припејд корисници

Цената на SIM-картичката е 799 ден. Понудата важи за нови корисници на А1 Припејд SIM-картичка со 10GB. Пакетите може да се користат 30 дена од активирањето на SIM-картичката. 

За корисниците што ќе ја активираат оваа A1 Припејд SIM-картичка со 10GB, важат тарифите и пакетите за тарифниот модел А1 Pulse.

По истек на 30 дена од денот на активација на A1 Припејд SIM-картичката со 10GB или доколку корисникот има потреба порано, истите пакети може повторно да се активираат со дополнителен надомест:

Пакет Вклучува Начин на активација Цена Валидност Начин на деактивација Проверка на статус
Интернет-пакет 10GB SMS со текст START на 14744 499 ден. 30 дена STOP на 14744 STATUS на 14744
Пакет за неограничени разговори и SMS Неограничени разговори и SMS кон сите национални мрежи  SMS со текст START на 14745 299 ден.  30 дена STOP на 14745 STATUS на 14745