10GB за опуштено сурфање

со А1 Припејд

Сѐ што Ви треба сега може да го добиете со само една SIM-картичка!

Сега имате 10GB за опуштено сурфање и неограничени разговори и SMS кон сите национални мрежи, за бескрајно долги разговори со пријателите. Новата A1 Припејд SIM-картичка со 10GB интернет е создадена за тебе!

Со активација на оваа SIM-картичка добивате: 

  • 10GB интернет-пакет
  • неограничени разговори и SMS-пораки кон сите национални мрежи
  • 50 денари вклучен иницијален кредит

Промотивната цена на SIM картичката е 399 денари. Понудата важи за нови корисници на специјалната А1 Припејд SIM-картичка со 10GB. Пакетите може да се користат 30 дена од активирањето на SIM-картичката. 

За корисниците што ќе ја активираат оваа A1 Припејд SIM-картичка со 10GB, важат тарифите и пакетите за тарифниот модел А1 Pulse. Корисниците можат и да го активираат пакетот со 10GB по промотивна цена од 299 денари со испраќање нa бесплатна ЅМЅ порака со текст "10GB" на бројот 1410

По истек на 30 дена од денот на активација на A1 Припејд SIM-картичката со 10GB или доколку корисникот има потреба порано, истите пакети може повторно да се активираат со дополнителен надомест:

Пакет Вклучува Начин на активација Цена Валидност Начин на деактивација Проверка на статус
Интернет-пакет 10GB SMS со текст START на 14744 499 ден. 30 дена STOP на 14744 STATUS на 14744
Пакет за неограничени разговори и SMS Неограничени разговори и SMS кон сите национални мрежи  SMS со текст START на 14745 299 ден.  30 дена STOP на 14745 STATUS на 14745