Најдобрите празници досега

 

A1 Combo без обврзувачки договор

Овие празници со А1 Combo добивате интерактивна телевизија, интернет и мобилна линија за само 1.299 ден./месечно и тоа без обврзувачки договор. Направете ги празниците најдобри за Вас и Вашето семејство!

Дополнително, имате можност да изберете смарт андроид телевизор на 48 месечни рати.

А1 Combo

Neo 4L

Интерактивна телевизија

А1 Видеотека, бесплатно 24 месеци
Вклучени ТВ-пакети:
HBO Premium, Cinestar Premiere, HD Max и Balkan 8+ или Digitalb Family
2 ТВ-приклучоци
до 150 канали (до 30 HD)
Неограничен интернет
100/5 Mbps
Бесплатна фиксна линија
Неограничени разговори кон сите фиксни мрежи
1.699
ден./месечно
до 6 мобилни линии
A1 Xplore TV бесплатно
2.398
ден./месечно
Заштеда
599 ден./месечно
14.376 ден. за 24 месеци
Препорачана тарифа

А1 Combo

Neo 4M

Интерактивна телевизија

А1 Видеотека, бесплатно 3 месеци
Вклучени ТВ-пакети:
Cinestar Premiere и Balkan 8+ или Digitalb Start
2 ТВ-приклучоци
до 130 канали (до 20 HD)
Неограничен интернет
50/3 Mbps
Бесплатна фиксна линија
Неограничени разговори кон сите фиксни мрежи
1.199
ден./месечно
до 4 мобилни линии
A1 Xplore TV бесплатно
2.098
ден./месечно
Заштеда
399 ден./месечно
9.576 ден. за 24 месеци

А1 Combo

Neo 4S

Интерактивна телевизија

A1 Видеотека, бесплатно 3 месеци
Вклучени ТВ-пакети:
Sport
1 ТВ-приклучок
до 90 канали (до 15 HD)
Неограничен интернет
30/1 Mbps
Бесплатна фиксна линија
Неограничени разговори кон сите фиксни мрежи
899
ден./месечно
до 2 мобилни линиии
 
A1 Xplore TV бесплатно
1.299
ден./месечно
Заштеда
249 ден./месечно
5.976 ден. за 24 месеци

Телевизорот е достапен за плаќање на 48 рати, со склучување на посебен договор. Корисникот може да избере и други мобилни и тарифни модели на фиксна локација согласно неговите потреби. Количините се ограничени.

Со A1 Combo Neo 4S, можете да искомбинирате до 2 мобилни линии, со A1 Combo Neo 4M до 4 мобилни линии и со A1 Combo Neo 4L до 6 мобилни линии.

Во реоните со LAN покриеност, максималната брзина изнесува 60 Mbps.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на A1 Combo Lite.